Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Positivt stress

Julestria er her med full tyngde. Og med det øker gjerne stresshormonene i kroppen.

Stress gir dårlige assosiasjoner, og mange forbinder det med alvorlige plager, som hjertesykdommer, søvnløshet, diabetes samt all-gjennomgripende utbrenthet. I det siste tiåret har forskning imidlertid vist at moderate mengder stress kan ha mange fordeler. Stressresponsen, også kjent som kamp-eller-flukt-responsen, er designet for overlevelsesmodus. Det får oss til å reagere når noe potensielt truende skjer – for å møte utfordringen og lære av det.

Kronisk og intens stress har uten tvil negative helseeffekter, men studier viser også at moderat, kortvarig stress trimmer hjernen til å yte bedre, samtidig som det kan gi økt tilstedeværelse og sågar bedre minne.
Kanskje er det på tide å tenke annerledes på stress? Blant forskerne som har gått i bresjen for dette er Kelly McGonigal ved Stanford i USA. I boken «The Upside of Stress» definerer hun stress bredt, "som det som oppstår når noe du bryr deg om står på spill."
Stress og betydningen vi tilskriver det er uløselig knyttet sammen, ifølge forskeren. Du stresser ikke over det du ikke bryr deg om. På den annen side kan tro påvirke resultatet. Hvis du forventer at stress skal være negativt, vil det bli nettopp det, men hvis du ser stress med positive briller, kan det faktisk endre en stressende opplevelse til noe positivt.

Her er tre måter å utnytte kraften i stress.

3 positive effekter av stress

1. Øker motivasjonen din
Stress er avhengig av mengde. For mye, og du føler deg overveldet og lammet, for lite og du blir selvtilfreds. Men akkurat riktig mengde er en positiv kraft som kan være nettopp det du trenger for å komme i gang med større prosjekter.

2. Bygger motstandskraft
Stress er alle motstandskrafters mor. Håndtering av stress krever ofte at du er god til å løse problemer, noe som igjen øker selvtilliten. Å utvikle en sterk kjerne av motstandskraft hjelper folk til å føle seg styrket og mer i kontroll over sine situasjoner. Hvis du har en selvsikker følelse av at du kan komme gjennom en tøff periode er det mindre sannsynlig at du oppfatter stress som noe katastrofalt.

3. Styrker relasjoner
Stress og relasjonsbygging går hånd i hånd. Når vi er stresset, vender vi oss ofte til andre for å få støtte, noe som gjør oss i stand til å håndtere stresset bedre. Dette er typisk for "pleie-og-bli-venn" stressrespons, en feminin versjon av kamp-eller-flukt. Oxytocin, et hormon som produseres ved sosial kontakt og støtte, hjelper til å styre stressresponsen.

Studier tyder på en sammenheng mellom stress og økt omsorg, samarbeid og medfølelse – spesielt hos kvinner. Stress får ofte kvinner til å søke mot andre – snakke med noen, knytte bånd, sette sammen team og ta vare på andre. Denne «pleie-og-bli-venn» responsen, på samme måten som kamp-eller-flukt, er en del av vårt overlevelsesinstinkt. Men ved «pleie-og-bli-venn» er den underliggende motivasjonen å beskyttelse av avkommet.

Mens akutt stress kan hemme evnen til å se ting fra en annens perspektiv, gjør stress kanalisert til sosiale relasjoner det mye enklere å forstå andre. En «pleie-og-bli-venn» respons øker intuisjonen og den sosiale intelligensen.
Neste gang det oppstår en stressende situasjon, kan du prøve å finne håp – og lindring – gjennom relasjoner i stedet for å isolere deg og løse utfordringene alene.

Hvis du bruker stress som en katalysator for sterkere binding til dine relasjoner, vil det kanskje hjelpe deg med å untytte utfordringer på en positiv måte.

Søker du flere løsninger for stress? Her er noen produkter du kan prøve:

 

 

 

Meny

Innstillinger

Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Du må logge inn først

Logg inn